Kapat

HABERLER


01.12.2022

İtirazın İptali Davasında Dava Dilekçesinin Asıla Tebliğ Edileceğine Dair Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı

İcra İflas Kanununun 4. Maddesi gereğince icra mahkemesi, icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetlerde, itirazları incelemeye görevli olup, takip hukukuna ilişkin kararlar verir. Vekaletnamenin icra dosyasına ibrazı ile HMK’nın 73. Maddesine kıyasen bir bütün olan icra takibinin...

Devamı
21.11.2022

Yoksulluk Nafakasının İptali Davasında Yargılama Giderlerine Yönelik Yargıtay Kararı

Davaya konu olayda davacı, söz konusu davadan önce de yoksulluk nafakasının kaldırılması için dava açmış, davacı kadının birikmiş nafaka takibi için icra takibi yaptığı, nafaka yükümlülüklerine uymadığı iddiası ile davacı erkek aleyhine şikayetçi olduğu, yapılan yargılama sonucunda davacı hakkında t...

Devamı
21.11.2022

Seri Davalarda Vekalet Ücretine İlişkin Yargıtay Kararı

Kanun yararına temyize konu uyuşmazlıkta, aralarında davacının da bulunduğu ondan fazla işçinin uyuşmazlık konusu dosyanın davalılarını taraf göstererek açtıkları bir kısım işçilik alacaklarının tahsiline ilişkin davalarda; tüm unsurların aynı gün aynı mahkemede yapıldığı ve davaların ihtiyari dava ...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23