Kapat

HABERLER


21.01.2021

Dava Açma Süresinin Mahkeme Tarafından Dar Yorumlanmasının Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Edeceğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi 21.10.2020 tarih 2018/36426 sayılı kararında "Mahkemenin dava açma sürelerinin belirlenmesine ilişkin yorumunun başvurucunun mahkemeye erişim hakkına yönelik katı bir yorum olduğu ve bu yorumun başvurucunun mahkemeye erişim hakkını aşırı derecede güçleştirerek neredeyse imkansız ha...

Devamı
19.01.2021

Kamu Makamlarının Gerekli Kontrol ve Denetim Ödevini Yerine Getirmemesinden Dolayı Kanuna Aykırı Tıbbi Müdahale Sonucu Ölüm Olayının Meydana Gelmesinin Yaşam Hakkını İhlal Ettiğine Dair Karar

Anayasa Mahkemesi'nin 15/12/2020 tarihli 2017/17652 sayılı kararında; Devlet Hastanesi İdaresi'nin, sağlık personelinin suç teşkil edecek davranışlardan kaçınmasına yönelik hastanedeki denetim ve kontrol görevinini gerektiği şekilde yerine getirmemesi nedeniyle yönetim boşluğunun oluşması De...

Devamı
15.01.2021

Kişilerin İletişim Kanallarına Veri Sorumluları Tarafından Kanuna Aykırı Şekilde Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Gönderilmesine Dair İlke Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 22/12/2020 tarih ve 2020 / 966  sayılı ilke kararı uyarınca veri sorumluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin ki...

Devamı

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

hahukukdanismanlik@gmail.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23