Kapat

HABERLER

Yoksulluk Nafakasının İptali Davasında Yargılama Giderlerine Yönelik Yargıtay Kararı

Yoksulluk Nafakasının İptali Davasında Yargılama Giderlerine Yönelik Yargıtay Kararı

Davaya konu olayda davacı, söz konusu davadan önce de yoksulluk nafakasının kaldırılması için dava açmış, davacı kadının birikmiş nafaka takibi için icra takibi yaptığı, nafaka yükümlülüklerine uymadığı iddiası ile davacı erkek aleyhine şikayetçi olduğu, yapılan yargılama sonucunda davacı hakkında tazyik hapsine hükmedildiği anlaşılmıştır. İşbu nedenlerle, HMK m 312/2 maddesinde ‘’Davalı, davanın açılmasına kendi hâl ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkûm edilmez.’’ şeklinde belirtilen hükmün somut olayda şartlarının gerçekleşmediğine karar verilmiştir. Yargıtay ilgili dairesi, davalı kadın aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmesi gerektiğini belirtmiş ve hükmü kanun yararına bozmuştur.
Y. 2. HD T. 26.09.2022, E. 2022/77, K.2022/7383
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221118-5.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23