Kapat

HABERLER

Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Edilmemesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Karar

Katma Değer Vergisinin İndirim Konusu Edilmemesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Karar

Dava re’sen tarh edilen katma değer vergisinin indirim konusu edilmesinin kabul edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. Başvurucu Maxxium A.Ş.; re’sen tarh edilen katma değer vergisinin kesinleştiği tarihten önce indirim konusu yapılmasının fiilen mümkün olmadığını, resen tarh edilen verginin ödendiği aylardan sonra indirim konusu yapılmasına müsaade edilmemesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve mükerrer vergilendirmeye sebebiyet verdiğini ileri sürmüş, ilgili mevzuat hükümleri  karşısında davanın kabulü gerekirken reddedilmesi nedeniyle kanun önünde eşitlik ilkesinin ve tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmiştir. 
Anayasa Mahkemesi başvurucunun katma değer vergisini eksik beyan ettiğini, eksik beyan edilen katma değer vergisinin devlete ödenmediğinden indirime konu edilebilecek katma değer vergisinin varlığından söz edilemeyeceğini, başvurucunun kendi kusurlu fiilinin sonucu olarak katma değer vergisine nihai olarak katlanması makul karşılanacağını ve 3605 sayılı kanun’un 29, ve 34. Maddelerindeki düzenlemelerin net ve açık olduğunu, bu sebeple kusurlu fiilin sonuçlarını öngörebileceğini, başvurucunun Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının kamu yararına sınırlandırılmış olup, mülkiyet hakkını ihlal etmediği sonucuna varılmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 2019/9692 başvuru numaralı 06/10/2022 tarihli kararı 

Link: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221104-6.pdf

Göztepe Sokak No: 11 06080 Hamamönü / Ankara

bilgi@hahukuk.com

Telefon : 0 (312) 312 61 06
Faks : 0 (312) 428 10 23