FAALİYET ALANLARIMIZ


undefined

 

TİCARET HUKUKUHukuk büromuz Ticaret Hukuku kapsamında şirketlerin kuruluş aşamalarında, esas sözleşmenin, genel kurul ve yönetim kurulu iç yönergelerinin hazırlanması, genel kurul ve yönetim kurulunun işleyişi hakkında bilgi verilmesi, organların karar alması ve aldığı kararların uygulanması aşamalarında ve tasfiye aşamasında hukuki destek verilmesi, şirketlerin kıymetli evrak, çek, senet alacaklarının tahsili gibi konularda hizmet vermektedir.
H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır