FAALİYET ALANLARIMIZ


undefined

 

SÖZLEŞMELER HUKUKUHukuk büromuz ticari ilişkilerin temelini teşkil eden sözleşmelerin düzenlenmesinde, tadilinde ve imzalanan sözleşmelerin yürütülmesinde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler kapsamında her türlü sözleşmeyi hazırlamak, gönderilen sözleşme taslaklarını revize etmek, sözleşmelerin imzalanmasından sonra ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuki mütalaalarda bulunmak gibi hizmetler yer almaktadır. Sözleşmeler Hukuku kapsamında verilen hizmetler hukuk büromuz tarafından İngilizce olarak da verilmektedir.H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır