FAALİYET ALANLARIMIZ


undefined

 

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUHukuk Büromuz danışmanlık hizmeti verdiği şirketlere gerek işe alım ve iş ilişkisini sonlandırma süreçlerinde gerekse de iş ilişkisi devam ederken karşılaştıkları sorunlarda hukuki yardımda bulunarak uyuşmazlığın mahkeme önüne gelmeden çözülmesini amaçlamaktadır. Ayrıca dava açılması halinde de vekil sıfatıyla yargılama süreci takip edilmektedir.


İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler arasında;
- İşçilerin özlük dosyalarına ilişkin belgelerin düzenlenmesinde hukuki yardımda bulunmak, örnek belge temin etmek,
- Fesih sürecinin doğru işletilmesi için hukuki yardımda bulunmak,
- İşçilik alacağı, iş kazasından kaynaklanan alacak davaları ve tespit davalarında müvekkilleri mahkemeler nezdinde vekaleten temsil gibi hizmetler yer almaktadır.
H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır