FAALİYET ALANLARIMIZ


undefined

 

İDARE HUKUKUHukuk Büromuz şahısların ve şirketlerin davacısı veya davalısı olacakları, aleyhlerine bir idari işlemin iptalini istedikleri iptal davalarında ve uğradıkları zararların veya alacaklarının tahsili talep ettikleri tam yargı davalarında vekillik hizmeti sunmaktadır. Özellikle İmar Hukuku ve Kamu İhale Hukuku alanında Kamu İhale Kurumu nezdinde itiraz edilmesi, itirazların takibi, Kurul kararlarına karşı dava açılması, açılmış davalara müdahil olunması, aleyhe mahkeme kararlarının Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde temyizi ve takibi hizmetleri sunulmaktadır.H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır