EKİBİMİZ

Av. Elif Ceyna ERKAN
1993 yılında Trabzon'da doğdu.
2017 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
2017 yılında Ankara Barosu'nda avukatlık stajına başladı.
2019 yılında Ankara Barosu'ndan ruhsatını aldı.
İngilizce bilmektedir.
Halen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek
lisans yapmaktadır.

H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır