EKİBİMİZ

Av. Ahmet Azat KOLBASAR
1993 yılında Sakarya'da doğdu.
2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.
2017 yılında Ankara Barosu'nda avukatlık stajına başladı.
2018 yılında Ankara Barosu'ndan ruhsatını aldı.
İngilizce bilmektedir. 

H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır