DUYURULAR

6754 SAYILI BİLİRKİŞİ KANUNU BİLGİ NOTU03.11.2016 gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 gün ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Bilirkişilik Kanunu’na genel olarak bakarsak;


Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı ve mevzuatımızda konuya dair yeknesaklık oluşturulmasıdır.


Getirilen düzenlemeler ile;


Bilirkişi, raporunda uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacaktır ve hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamayacaktır.


Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacaktır.


Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlü olacaktır ve bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam edecektir.


...


6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu Bilgi Notu için tıklayınız.


H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır