DUYURULAR

6763 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ
KANUNU
6763 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
TCK. 299. MADDENİN İPTALİ İSTEMİNİN REDDİNE DAİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
TCK 299. Madde'nin Anayasa’ya aykırılık sorununun incelenmesi neticesinde 14.12.2016
6754 SAYILI BİLİRKİŞİ KANUNU BİLGİ NOTU
03.11.2016 gün ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 gün ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de..

H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır