BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

Kitaplar


Kitap Adı

Kitap Yazarı

Yayın Tarihi

Yayınlanma Yeri

Türk Ticaret Kanununda Haksız Rekabet Suçları

Hüseyin Aydın

01.06.2009


Sınai Mülkiyet Hakları Aleyhine İşlenen Suçlar

Hüseyin Aydın

01.10.2003


Makaleler


Makale Adı

Makale Yazarı

Yayın Tarihi

Yayınlanma Yeri

Bir Güvenlik Tedbiri Olarak TBMM Üyeliğinden Yoksun Bırakma

Hüseyin Aydın

01.08.2012

İnönü Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

Hüseyin Aydın

18.04.2012

Ceza Hukuku Dergisi

Kesinleşmiş İşe İade Kararına Rağmen İşçiyi İşe Başlatmayan Kamu

Görevlisinin Cezai Sorumluluğu

Hüseyin Aydın

01.03.2010

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Dergisi

Ceza Hukukun da Kamu Görevlisi Kavramı

Hüseyin Aydın

01.03.2010

Ankara Barosu Dergisi

Anayasa Mahkemesi Kararları Bağlamında AHİM İhlal Kararının,

Siyasi Parti Kapatma Davalarında Yargılanmanın Yenilenmesi Sebebi Olması


Hüseyin Aydın

01.03.2009

Yasama Dergisi

Uluslararası Ceza Mahkemesinde Savcılık Kurumu

Hüseyin Aydın

01.03.2003

Trabzon Barosu Dergisi

Fikri ve Sinai Mülkiyet Suçlarında Şikayet Hakkı

Hüseyin Aydın

01.03.2003

Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve

Rekabet Hukuku Dergisi

H|A HUKUK BÜROSU

2016

Tüm Hakları Saklıdır